ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд „Квалитет и безбедност на мед во Дебарски, Скопски и Охридски регион – Михаела Ширговска

ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд „Квалитет и безбедност на мед во Дебарски, Скопски и Охридски регион – Михаела Ширговска