Соопштение – Пријавување на испити за мајско – јунската сесија

Се известуваат студентите дека пријавувањето на испити за мајско – јунската сесија ќе трае од 23.04.-30.04.2018 година.

За да се пријави испит потребно е  Пријава за испитот ( се купува во книжара) и уплатница  од 50 денари (уплатена во банка или пошта) за секоја пријава.

 

Пример

со цел на дознака За Административна такса (образец пп50)

Назив на примач – Буџет на РМ – ФВМ-Скопје

Банка на примач – НБРМ

сметка 100000000063095

Износ 50 денари

уплатна сметка  840 177 03161

Приходна шифра и програма  722313

 

Ве моламе навремено да ги доставите пријавите.

Соопштението можете да го превземете тука.