РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАКТИЧНИОТ ИСПИТ ПО БИОХЕМИЈА ОДРЖАН НА 05.02.2024

Почитувани студенти,

Во продолжение се резултатите од одржаниот практичен испит по предметот Биохемија. Испитот го положил студентот со број на индекс:

1488

Катедра за биохемија, клиничка биохемија и биологија на клетка