Резултати од одржаните испити во јануарската испитна сесија по предметите Општа хирургија со анестезиологија и Офталмологија.

Резултати од одржаните испити во јануарската испитна сесија по предметите Општа хирургија со анестезиологија и Офталмологија.