Прелиминарна ранг-листа на кандидати за упис на ФВМ-С во учебната 2018/2019 година според успехот од средното образование

Прелиминарната ранг-листа на кандидати за упис на ФВМ-С во учебната 2018/2019 година според успехот од средното образование можете да ја видите овде.