ПОЕНИ ОД ПОЛАГАЊЕТО НА ПРЕДМЕТОТ ХИСТОЛОГИЈА СО ЕМБРИОЛОГИЈА ВО МАЈСКО-ЈУНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА