Одбрана на докторска дисертација на м-р Ксенија Илиевска

Соопштението за одбраната на докторската дисертација на м-р Ксенија Илиевскапогледнете го овде.