Листа на запишани бруцоши на ФВМ-С во учебната 2017/2018 година

На ФВМ-С како бруцоши во учебната 2017/2018 година се запишаа следниве 27 студенти (сите во
државната квота – со делумна партиципација од 200 евра годишно, во денарска противвредност, со исклучок
студентите од реден број 1 до реден број 10, и реден број 27 кои се ослободени од партиципација):

1 Андреа Стојановска
2 Бојана Китановска
3 Ндерим Асани
4 Благој Анакиев
5 Методи Илиески
6 Ненад Димковски
7 Ивона Петровска
8 Амине Османи
9 Сања Ристеска
10 Иван Тончев
11 Анастасија Дулер
12 Стојанчо Марковачев
13 Виктор Мазнев
14 Дејан Дејаноски
15 Софија Кимевска
16 Александра Борисова
17 Бојан Ѓорѓиевски
18 Жанета Ангелова
19 Валентин Маѓеровски
20 Борко Димитров
21 Андреа Јанеска
22 Лела Мамути
23 Ана Марија Симеска
24 Елени Јуханаева
25 Викторија Кочева
26 Ивана Ајтовска
27 Јована Миленковиќ

Извештајот од Конкурсната комисија можете да го погледнете тука.