КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус – докторски студии

КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2014/2015 година.
Линк до конкурсот.