Конкурс за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2018/2019 година

Ве известуваме дека објавен е Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2018/2019 година.

Повеќе информации се објавени на веб страната на Универзитетот, во делот на Школа за докторски студии, Конкурс.

Линк: Конкурс за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2018/2019 година.

Објавениот конкурс можете да го видите тука.