Дополнителен конкурс за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за академска 2017/18 година

Дополнителен конкурс за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за академска 2017/18 година

 

Конкурс за запишување студенти на трет циклус на студии на студиските програми за Ветеринарна медицина и Безбедност на храна на ФВМ-Скопје, во учебна 2017/2018 година.

Info for the Call for PhD 2017/18

Список на потенцијални ментори со слободни места за конкурс 2017/2018 год. За трет циклус –докторски студии студиска програма Ветеринарна медицина и за студиската програма Безбедност на храна

МенторСтудиска програмаСлободни места
Проф.д-р.Тони ДовенскиВетеринарна медицина0
Проф.д-р.Дине МитровВетеринарна медицина0
Проф.д-р.Влатко ИлиескиВетеринарна медицина1
Проф.д-р.Велимир СтојковскиВетеринарна медицина2
Проф.д-р.Павле СекуловскиВетеринарна медицина1
Проф.д-р.Пламен ТројачанецВетеринарна медицина2
Проф.д-р.Зехра Хајрулаи МуслиуВетеринарна медицина0
Проф.д-р.Владимир ПетковВетеринарна медицина3
Проф.д-р.Ромел ВелевВетеринарна медицина3
Проф.д-р.Игор УлчарВетеринарна медицина3
Проф.д-р.Лазо ПендовскиВетеринарна медицина3
Проф.д-р.Јована СтефановскаВетеринарна медицина3
Проф.д-р.Павле СекуловскиБезбедност на храна1
Проф.д-р.Велимир СтојковскиБезбедност на храна2
Проф.д-р. Зехра Хајрулаи МуслиуБезбедност на храна0
Проф.д-р.Благица СековскаБезбедност на храна3
Проф.д-р.Ромел ВелевБезбедност на храна3
Проф.д-р.Лазо ПендовскиБезбедност на храна3
Проф.д-р.Флорина Поповска ПерчиниќВетеринарна медицина3
Вкупно слободни местаВетеринарна медицина23
Вкупно слободни местаБезбедност на храна12