Соопштение за заверка на летниот семестар во 2018/2019 година

Заверката на летниот семестар во учебната 2018/2019 година ќе  биде од 03.06.2019 – 07.06.2019 година.

Потребни документи за заверка се:

  1. Индекс со сите собрани потписи од предметните професори за тековниот семестар