Визитинг наставници од Загреб

Се известуваат студентите од IV и од V година дека во периодот од 26 до 29 ноември 2019 година на ФВМС ќе престојуваат визитинг-наставниците од Ветеринарниот факултет во Загреб

  • проф. д-р Ненад Турк (на предметот Заразни заболувања на домашните животни во IV година) и
  • проф. д-р Ален Славица (на предметот Биологија и патологија на риби во V година).

Тие ќе одржат предавања во Предавална 3 од 8 до 12 часот, и тоа:

  • проф. д-р Ненад Турк од 9 до 11 часот, и
  • проф. д-р Ален Славица од 11 до 13 часот.

На овие предавања можат да присуствуваат и студенти од другите години, доколку имаат слободен термин.