Towards Control of Avian Coronaviruses: Strategies for Diagnosis, Surveillance and Vaccination, COST FA 1207

Главен истражувач: д-р М. Дукатез

Учесници од ФВМС: Проф. д-р Славчо Мреношки, Доц. д-р Александар Додовски, Доц. д-р Кирил Крстевски, Загорка Попова

Времетраење: 2013-2017

Финансиран од: COST action

Тип на проектот: меѓународен