The EU Aquaponics Hub: Realising Sustainable Integrated Fish and Vegetable Production for the EU

Главен истражувач: Dr. Benz Kotzen

Учесници од ФВМС: Д-р Александар Цветковиќ

Времетраење: 2014-2018

Финансиран од: COST action

Тип на проектот: меѓународен