Термини за полагање на предметот Хистологија со ембриологија во јунската сесија 2019 год.

Се известуваат студентите дека полагањето на испитот ХИСТОЛОГИЈА со ЕМБРИОЛОГИЈА во ЈУНСКИОТ испитен рок ќе се одржи  во следните термини:

  • 7.06.2019 во 10.00 ч.
  • 28.06.2019 во 10.00 ч.

Напомена: Студентите се должни најдоцна два дена пред полагањето да се пријават кај предметниот професор.

Од катедрата.