Swimming of fish and implications for migration and aquaculture (Fitfish).

Главен истражувач: Dr. Arjan Palstra

Учесници од ФВМС: Д-р Александар Цветковиќ

Времетраење: 2014-2018

Финансиран од: COST action

Тип на проектот: меѓународен