Одлука за доделување на стипендии за студентите на УКИМ 2019/2020

Бројот на стипендиите за учебната 2019/2020 година на Универзитетот изнесува 240 стипендии, распределени по 10 за секој факултет.

Износот на секоја стипендија е во висина на партипацијата утврдена со Конкурсот за соодветниот факултет, односно студиската програма.

Стипендиите се доделуваат само за учебната 2019/2020 година, односно еднократно со намена – уплата на партиципација во трошоците за студиреање.

Одлуката подетално можете да ја превземете тука.