Соопштение за испитот по Биологија на клетка за студентите кои ќе полагаат практичен испит на 17 јули 2020

Студентите кои ќе полагаат практичен испит по Биологија на клетка на 17 јули, а сакаат да го полагаат завршниот испит, најдоцна до 20 јули по мејл да се пријават за испит кај професорот.
Испитот ќе се одржи на 27 и 28 јули онлајн, по претходно утврден распоред, за што секој студент ќе биде известен по мејл.