Соопштение за промена на термин за испит Судска ветеринарна медицина

Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 26.06.2019 год. со почеток во 12.оо часот.