Соопштение за предметите Општа и Спцеијална патологија и Судска ветеринарна медицина

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 10 i 11.9.2020 год. со почеток во 10.00 часот. Пријавување електронски најдоцна до 7.9.2020 год. на следната адреса: igjurovski@fvm.ukim.edu.mk

Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 17 i 18.9.2020 god. со почеток во 10.оо часот. Пријавување електронски најдоцна до 14.9.2020 год. на следната адреса: igjurovski@fvm.ukim.edu.mk

Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 24 i 25.06.2020 god. со почеток во 10.оо часот. Пријавување електронски најдоцна до 21.9.2020 год. на следната адреса: igjurovski@fvm.ukim.edu.mk

Реколоквирање по трите предмети ќе се одржи на 7 и 9.9.2020 год. во 10:00 часот во предавална бр.2 (амфитеатар). Пријавување електронски најдоцна до 27.8.2020 год. на следната адреса: igjurovski@fvm.ukim.edu.mk

Поради следење на препораките поврзани со состојбата со корона вирусот ќе се изврши подлба на студентите во зависност од бројот на пријавени. Секој од студентите ќе биде известен во кој ден ќе полага.