Соопштение за испит по предметот Општа патологија

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 2 и 3.07.2020 гоф. со почеток во 10.00 часот.

Реколоквирање по предметoт ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 29 и 30.06.2020 год. во 10:00 часот во предавална бр.2 (амфитеатар).

Студентите се должни да се пријават електронски најдоцна до 26.06.2020 год. на следната адреса: igjurovski@fvm.ukim.edu.mk

Поради следење на препораките поврзани со состојбата со корона вирусот ќе се изврши подлба на студентите во зависност од бројот на пријавени. Секој од студентите ќе биде известен во кој ден ќе полага.