Соопштение Општа патологија и Судска ветеринарна медицина

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 1 и 8.07.2020 год. со почеток во 10.00 часот во микроскопската училница.

Пријавување за испит до 22.6.2020.

Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 3 и 10.07.2020 год. во 10:00 часот во компјутерската училница.

Пријавување за испит до 1.7.2020.

Реколоквирање по предметите Општа патологија и  Судска ветеринарна медицина ќе се одржи на 25 и 26.06.2020 год. во 10:00 часот.

Студентите се должни за реколоквирање да се пријават електронски најдоцна до 22.06.2020 год. на следната адреса: igjurovski@fvm.ukim.edu.mk

Поради следење на препораките поврзани со состојбата со корона вирусот ќе се изврши подлба на студентите во зависност од бројот на пријавени. Секој од студентите ќе биде известен во кој ден ќе полага.