Соопштение – Хемија/Стехиометрија

Испитот по хемија во јануарско-февруарска испитна сесија ќе се одржи на ден:

12.02.2021 г. во предавална 1 – Стехиометрија

15.02.2021 г. во предавална 1 – Хемија

Студентите кои ќе го полагаат испитот, да се пријават најдоцна до 11.02.2021 година, со доставување на пријава за испит (пополнета и заверена на студентски прашања).

Согласно препораките за заштита од Covid-19, врз основа на бројот на студенти ќе се формираат групи. Часот на полагање на групите ќе биде соопштен дополнително.

За испитот по стехиометрија студентите задолжително да носат калкулатор.

Линк до соопштението