Соопштение за испит по предметот Биостатистика

Се известуваат студентите што ќе полагаат испит Биостатистика:
Истиот ќе се одржи на ден 29.06.2020 Понеделник во 11.00 часот
Студентите што ќе полагаат треба да се пријават на следниов линк:
Пријава за испит Биостатистика 29.06.2020

За дополнителни прашања обратете се на следнава адреса:
vasilka@fvm.ukim.edu.mk