Резултати од испитите на Катедрата по биохемија и биологија на клетка одржани во јунската испитна сесија

Испитот го положиле:
Биологија на клетка:
1385
1388
1412
1413
Биохемија
1350
1353
1367
1373
1380
1404
Клиничка биохемија
1284
1288
1304
1319
1331
1334
1339

__________________________
 
Проф. д-р Велимир Стојковски