Резултати од втора континуирана проверка по предметот: Биостатистика” ЕКТС 2019/2020

Резултати од втора континуирана проверка по предметот:  биостатистика” ЕКТС 2019/2020

Положени студенти на предметот

Потсетување:

Испитот по Биостатистика е закажан на 05.02.2020 год. (Среда) во 11:00 часот.