Пријавување на испити за првиот испитен рок 17.12.-21.12.2018 година

Се известуваат студентите дека пријавувањето на испити за  првиот испитен рок ќе трае од

17.12.-21.12.2018 година.

За да се пријави испит потребно е  Пријава за испитот ( се купува во книжара) и уплатница  од 50 денари (уплатена во банка или пошта) за секоја пријава.

Пример

со цел на дознака За Административна такса (образец пп50)

Назив на примач – Буџет на РМ – ФВМ-Скопје

Банка на примач – НБРМ

сметка 100000000063095

Износ 50 денари

уплатна сметка  840 177 03161

Приходна шифра и програма  722313

Ве молам навремено да ги доставите пријавите.

Соопштението можете да го видите тука.

Со почит,

Марија Николиќ

Советник за студентски прашања