Пријавување на испити за мајско – јунска сесија 2018/2019

Се известуваат студентите дека пријавувањето на испити за мајско- јунската сесија ќе трае од 16.05.-23.05.2019 година.

За да се пријави испит потребно е  Пријава за испитот ( се купува во книжара) и уплатница  од 50 денари (уплатена во банка или пошта) за секоја пријава.

Пример

со цел на дознака За Административна такса (образец пп50)

Назив на примач – Буџет на РМ – ФВМ-Скопје

Банка на примач – НБРМ

сметка 100000000063095

Износ 50 денари

уплатна сметка  840 177 03161

Приходна шифра и програма  722313

Ве молиме навремено да ги доставите пријавите.