Предавање од гостин професор – проф. д-р Владимир Нешиќ од Катедрата за судска ветеринарна медицина при Факултетот за ветеринарна медицина во Белград

Се известуваат студентите од V година дека на 12.12.2019 год. (четврток) од 12 до 14 часот во Предавална 1 на ФВМС ќе гостува проф. д-р Владимир Нешиќ од Катедрата за судска ветеринарна медицина при Факултетот за ветеринарна медицина во Белград, при што ќе одржи предавање од областа на ветеринарната етика. На ова можат да присуствуваат студенти и од другите студиски години, доколку имаат слободен термин.