Оглас за избор на демонстратори во учебната 2018/2019 година

За учебната 2018/2019 година се распишува оглас за избор на 17 демонстратори како помошници во наставно-образовниот процес на прв и втор циклус интегрирани студии на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, и тоа:

I. Ветеринарен институт (10)

II. Институт за храна (1)

III. Институт за репродукција и биомедицина (2)

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите наведени во огласот.

Целиот оглас можете да го превземете и да го погледнете тука.