ОГЛАС за избор на демонстратори во учебната 2019/2020 година

За учебната 2019/2020 година се распишува оглас за избор на 19 демонстратори како помошници во наставно-образовниот процес на прв и втор циклус интегрирани студии на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, и тоа на:

  1. Ветеринарен институт
  2. Институт за храна
  3. Институт за репродукција и биомедицина

Условите и начинот за пријавување можете да ги погледнете подетално во самиот оглас.