Оглас за дополнителен избор на демонстратори во учебната 2020/2021

За учебната 2020/2021 година се распишува оглас за дополнителен избор на демонстратори како помошници во наставно-образовниот процес на прв и втор циклус интегрирани студии на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје.

Огласот можете да го превземете тука.