Одржан Отворениот ден на УКИМ, 22.8.2019 год.

На 22.8.2019 год. ФВМС, како и секоја година, имаше свој штанд во рамките на Отворениот ден на УКИМ, кој оваа година се одржа на градскиот плоштад. Нашиот Факултет ги претстави новиот „Водич за студенти“ и „Прегледот на предметните програми“, некои наслови од македонските преводи на реномирани светски учебници што ги поседува нашата Библиотека, дел од нашата колекција пластинирани анатомски препарати, прибор за клиничка практика, но секако најголема атракција и овојпат беа нашите животни (кучиња, зајак и гулаби).