Одлука за спроведување на наставните активности за периодот од Јуни до Септември 2020 година

Согласно Одлуката на наставно-научниот совет на Факултетот, донесена на 16 јуни 2020 година за спроведување на наставните активности за периодот од јуни до септември 2020, се известуваат студентите дека наставата и испитите ќе се реализираат според насоките дадени во Одлуката.


Истата можете да ја превземете тука.