Универзитетска Ветеринарна Болница

Новите простории во Универзитетската Ветеринарна Болница се ставени во функција