MediLabSecure Preventing Vector Borne Diseases around the Mediterranean and Black Sea regions by creating new networks Главен истражувач: Insistute Pasteur (Kathleen VICTOIR)

Учесници од ФВМС: Проф. д-р Славчо Мреношки

Времетраење: 2014-2017

Финансиран од: European Union DEVCO/EuropeAid

Тип на проектот: меѓународен