Конкурс на Фондацијата Леорон

Почитувани студенти,

Ве известиваме дека  е отворен Конкурс на Фондацијата Леорон.

Конкурсот е отворен до 30.6.2021 година  и барање да го објавиме преку нашите огласни средства.

Документите можат да се достават на следната Eмаил адреса: foundation@leoron.com

Повеќе информации можете да видите на следниве линкови:

Контакт инфо: Емаил: foundation@leoron.com

Телефон: 02 3298 611

Драгана Гагиќ – Координатор на Проектот

https://www.leoron.com/foundation