Јавна одбрана на Докторска дисертација – Башак Кучукчакан Николовска, ДВМ

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на ФВМ-С бр. 0202-1921 од 21.11.2018 година, соопштуваме дека

На ден 10.12.2018 година (понеделник) со почеток во 12 часот во просториите на ФВМ-С во Скопје, во предавална бр. 2, Башак Кучукчакан Николовска, јавно ќе ја брани докторската дисертација под наслов:

Споредбена анализа на ектракциски методи на охратоксин А од животински ткива и нивна селективна примена при квантитавна проценка кај примероци со географско потелко од Р. Македонија“.

Соопштението можете да го видите тука.

Докторската дисертација можете да ја видите тука.