Јавна одбрана на дипломски труд – Ален Дреца

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Појава и раширеност на заразната кривотница кај овците, изработен од Ален Дреца, број на индекс 1032, на ден 12.04.2019 година во 13:30 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

1. проф. д-р Дине Митров (ментор)

2. доц. д-р Игор Џаџовски (член)

3. доц. д-р Ирена Целеска (член)

Продекан за настава,
проф. д-р Игор Улчар

Одлуката и известувањето можете да ги видите овде.