Јавна одбрана на дипломски труд – Бесмире Ќазими

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Пробиотици и пребиотици, изработен од Бесмире Ќазими, број на индекс 1193, на ден 23.11.2018 година во 11 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

1. доц. д-р Павле Секуловски (ментор)
2. проф. д-р Деан Јанкулоски (член)
3. доц. д-р Сандра Мојсоца (член)

Продекан за настава,
проф. д-р Игор Улчар

Одлуката и известувањето можете да ги видите овде.