Јавна одбрана на докторска дисертација – Ширибан Рамани

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје бр. 0202-2193/2 од 23.12.2019 година, соопштуваме дека

На ден 30.12.2019 година (понеделник) со почеток во 11 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, во предавална бр. 2, м-р Ширибан Рамани јавно ќе ја брани докторската дисертација под наслов:

„Проценка на достапноста на металите врз рибните популации кои се под влијание на рударски активности“.

 

Соопштението можете да го видите тука.