Јавна одбрана на дипломски труд – Марија Ѓорѓиевска

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Цитолошка дијагностика на естрогено зависни тумори на млечна жлезда кај кучки во комбинација со хематолошки и биохемиски резултати, изработен од Марија Ѓорѓиевска, број на индекс 1209, на ден 19.10.2018 година во 12 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

1. доц. д-р Ирена Целеска (ментор)
2. проф. д-р Игор Улчар (член)
3. доц. д-р Ксенија Илиеска (член)

Продекан за настава,
проф. д-р Игор Улчар

Одлуката и известувањето можете да ги видите овде.