Јавна одбрана на дипломски труд – Катерина Бучуковска

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1214 од 14.09.2020) продеканот за настава одобрува и закажува

 

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Подобрување на концепцијата на млечните крави за време на топлотен стрес, изработен од Катерина Бучуковска, број на индекс 810, на ден 21.10.2020 година во 11 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. проф. д-р Бранко Атанасов (ментор)
  2. проф. д-р Тони Довенски (член)
  3. проф. д-р Никола Адамов (член)

Соопштението и Одлуката можете да ги превземете тука.