Известување до дипломираните студенти на ФВМ-С

Почитувани дипломци,

Ве известуваме дека на 14.11.2018 година (среда) во 12:00 часот во амфитеатарот (предавална 2) на ФВМ-С ќе се одржи свеченото доделување на дипломи на дипомираните студенти на факултетот.

Предвидено е Деканот, проф. д-р Лазо Пендовски да ги поздрави дипломците и свечено да ги врачи дипломите. Вашето присуство на свеченоста е задолжително, но доколу не сте во можност да ја подигнете дипломата лично, лицето кое ќе дојде да ја подигне во Ваше име, треба да поседува полномошно од вас за подигнување на диплома заверено од нотар.

П.С. Напомена

Ве молиме да бидете присутно во 11.30 часот на студентски прашања за да можете да ја подигнете својата свечена одора која ќе ја носите на доделата на диплми.

Со почит,

Известувањето можете да го превземете тука.