Катедра за Биохемија и биологија на клетка (септемвриска испитна сесија 2020)

Во септемвриската испитна сесија, завршните испити ќе се полагаат по следниот распоред:

1.     Биологија на клетка – 17 август,  7 септември;
2.     Биохемија – 24 август, 14 септември;
3.     Клиничка биохемија – 31 август, 21 септември.

Студентите кои треба да полагаат практичен испит, термините за полагање да ги договорат со асистентите.
Студентите може да го полагаат испитот само еднаш, во еден од избраните термини, во август или септември.
Сите студенти кои ќе полагаат завршен испит да го пријават своето
полагање кај професорот, најдоцна до 7 август 2020.

Контакти:
lozenka@yahoo.com
stefan.jovanov10@yahoo.com
velimirstojkovski@gmail.com