Промена на термин за испити специјална и судска

Испит ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА (СПЕЦИЈАЛЕН ДЕЛ) се презакажува за 27.09.2021 во 10:00 часот ( обдукциска сала ).

Испит СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА се презакажува за 28.09.2021 во 10:00 часот.