Втора едукативна работилница организирана од IVSA

Почитувани студенти,

На деновите 22.11 и 23.11.2018 (четврток и петок) од 13 до 14:30 часот во Лабораторијата за паразитологија и паразитни заболувања ќе се одржи втората едукативна работилница организирана од Интернационалната ветеринарна студентска организација Скопје, на тема: ,,Векторски предизвикани заболувања кај домашните животни”. Работилницата ќе се состои од теоретски и практичен дел. Теоретскиот дел ги опфаќа следните тематски единици:

– Развоен циклус, клиничка слика и терапија на Лајшманиоза

– Развоен циклус, клиничка слика и терапија на Дирофиларија

– Морфолошка дијагностика на Aedes albopictus

Практичниот дел опфаќа:

          – Методи за дијагностика на Лајшманиоза

          – Методи за дијагностика на Дирофиларија

          – Следење на развојните стадиуми на Aedes albopictus

Координатори на работилницата се асс. м-р. Љубица Рашик и Кристина Атанасова, студент на Факултетот за ветеринарна медицина.

          Можете да се пријавите на ivsamacedonia1@gmail.com. Потребно е да го напишете Вашето име и презиме, година на студии и одбран ден за учество во работилницата од понудените два датума. Вкупниот број на студенти изнесува 20 студенти (по 10 студенти во една работилница).

          Ви благодариме.

                                                                              Претседател:

                                                                                  Ивана Арсовска

                                                                                                   Координатор за едукација:

                                                                                           Борис Димитриевски