Испит по Хемија во јунска испитна сесија

Испитот по хемија во јунската испитна сесија ќе се одржи на:

13.06.2019 г. во 12.00ч. во Предавална 1 – Стехиометрија

17.06.2019 г. во 12.00ч. во Предавална 1 – Хемија

За испитот по стехиометрија студентите задолжително да носат калкулатор.

Соопштение.