Термини за испит – Патологија, Судска Ветеринарна медицина

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 16.6.2021 год.

Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 17.6.2021 год.

Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 18.6.2021 год.

Пријавување електронски најдоцна до 11.6.2021 год. на следната адреса: igjurovski@fvm.ukim.edu.mk

Студентите кои нема претходно да се пријават нема да бидат примени на испит. Во зависност од бројот на пријавени студенти дополнително ќе бидете известени за термините за полагање.